2. Ar Rohim
Ar Rohim arinya Allah Yang Maha Penyayang, Yang Sayang Nya Tidak Terbilang