15. Al Qohhar
Al Qohhar artinya Allah Yang Maha Menundukkan / Menaklukkan Segala Sesuatu.