Prinsip keluarga Lutfi


Mempercayai semua orang itu baik,
Mudah memberikan seseorang kepercayaan,
Suka menolong serta tidak membedakan status sosialnya seseorang.
Prinsip keluarga Lutfi.