KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Allah s.w.t penulis dapat menyusun Tulisan sederhana ini. Semoga tulisan ini bermanfaat penulis dan pembaca.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Keluarga Azzam dan sumber  sumber data 
             
                      01 APRIL 2021

                      ADE    IWAN

                       Penulis .

Komentar

Login untuk melihat komentar!