Hidayah
363 kata

Hidayah adalah petunjuk Allah, yang merupakan sebab utama kebaikan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ketika manusia telah berhasil meraihnya, sungguh itu ada keberuntungan yang nyata. Seperti dalam firman Allah yang artinya : Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. (QS Al-Araf : 178). Dalam ayat itu sangat jelas bahwa hidayah sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap Umat agar senantiasa terus berada di jalan lurus-Nya. Hidayah Allah harus menjadi kebutuhan setiap manusia untuk saling mengingatkan perkara kebaikan selama menjalani hidup. 
Sebagai contoh, ketika melihat ataupun mendengarkan video postingan di media sosial tentang agama, dikala hati merasa tersentuh dan merasa diri penuh dosa kepada Allah, itulah hidayah luar biasa kepada kita agar senantiasa merubah diri menjadi lebih baik. Hidayah memiliki macam-macam yang sungguh beragam, namun inti dasarnya adalah petunjuk dari Allah untuk lebih memperdalam syariat agama agar hidup tidak berada di dalam kesesatan yang terus berkelanjutan. Saling mengingatkan itu penting dan harus menjadi aktifitas utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah akan memberi pahala yang terus mengalir, ketika sesama manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan meraih ridho dan petunjuk Allah. Allah memberi hidayah kepada manusia, selama seorang hamba terus berada dalam ketaatan kepada-Nya serta melakukan setiap hal di syariatkan.
Kebaikan itu menenangkan, dan petunjuk merupakan kejutan yang tak terduga dari Allah kepada manusia pilihan-Nya. Ketika kita putus asa dengan ujian Allah, tentu di suatu saat Allah akan memberi petunjuk dan jalan keluar terbaik selama manusia terus dalam sabar dan percaya bahwa hidayah Allah itu ada dan nyata. Surga adalah petunjuk kebenaran Allah karena di dalamnya terdapat kenikmatan yang sangat tidak terhingga bahkan nikmat yang tidak pernah kita rasakan di dunia. Seseorang yang terus meyakini serta percaya akan hidayah Allah, tentu Allah akan terus merahmati hidupnya serta melindungi dari perkara yang menipu di dunia. Pada hakikatnya, dunia hanya tempat singgah sementara sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal, maka berbahagialah manusia yang mendapat hidayah Allah, dengan begitu hidup akan terus melakukan syariat Allah karena hidayah merupakan kenikmatan serta rasa syukur yang paling nyata.