no_image
Sinopsis

Ekonomi Islam pernah jaya dimasanya tetapi 100 tahun terakhir disaat kepemimpinan dunia lepas dari Islam dengan berakhirnya kekhalifaan Turki Usmani tahun 1924, maka penerapan ekonomi islam mulai jarang digunakan oleh masyarakat dunia, oleh sebab itu perlu mengedukasi masyarakat bahwa menerapkan ekonomi islam adalah cara terbaik untuk mengelola dunia ini agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi semua ummat manusia salah satunya ialah melalui Baitul Maal Wat Tamwil

Tags

  • Tanggal diterbitkan
  • 17 Juni 2021
  • Kategori
  • Manajemen
  • Status
  • Belum Selesai